Selecteer een pagina

STICHTING ALLES VOOR SPORT (AVS)

‘Waar passie verbindt en talent begint.’

over AVS

Stichting Alles Voor Sport (AVS), opgericht in 2011, richt zich op persoonlijke- en talentontwikkeling van met name jeugd en kwetsbare doelgroepen. Middels sport en bewegen verbinden we mensen, wijken en organisaties. We werken samen met gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, onderwijs, verenigingen en bewoners(groepen) in Gelderland, Caribisch Nederland en internationaal.

voor wie:

 • Gemeenten
 • Zorginstellingen
 • Welzijn
 • Onderwijs
 • Verenigingen
 • Sportaanbieders
 • Kinderopvang
 • Bedrijven
 • Particulieren

ACTIVITEITEN

We bieden een breed scala activiteiten en sporten aan voor bijna elke doelgroep. Van jong tot oud, van wijk tot vereniging, van preventie tot zorg, en van projecten tot structureel aanbod. We gaan actief in gesprek met betrokkenen, leggen verbindingen tussen informele en formele netwerken en bieden ondersteuning waar nodig. Maar we zetten vooral in op de kracht van onze deelnemers zelf

Kenmerken

 • Professioneel
 • Maatschappelijk betrokken
 • Organisatorisch, technisch, didactisch en pedagogisch sterk
 • Talent erkenning en ontwikkeling bij deelnemers
 • Gecertificeerde professionals
 • Goede kwaliteit tegen marktconforme tarieven

visie – waar staan we voor

Wij zorgen voor een positieve ervaring bij onze deelnemers waarin zij hun talenten ontwikkelen, leefwereld vergroten en hun zelfbeeld versterken. Ontwikkelen naar een hoger niveau en toepassen in andere facetten van hun dagelijks leven (wonen, werk, relatie, etc.). Deze persoonlijke ontwikkeling is waar het ons om draait, wat ons uitdaagt en ons voldoening geeft. Daarom ook onze slogan ‘Waar passie verbindt en talent begint’.

non-profit

We zijn actief in wijken, bij verenigingen, in de zorg en op straat. Onze kracht is het bereiken van individuen en groepen die voor gemeenten en organisaties moeilijk bereikbaar zijn. Met specialisatie op het gebied persoonlijke- en talentontwikkeling, sport & bewegen, onze pragmatische aanpak en uitgebreide netwerk maakt dat we breed inzetbaar zijn. Daarmee zijn we van toegevoegde waarde voor bestaande partijen en ondersteunen we hen waar nodig. Zo dragen we actief bij aan maatschappelijke vraagstukken.

We staan voor een eerlijk product met aandacht ook voor de nazorg om zo tot een duurzaam resultaat te komen.

ambassadeurs

We zetten mensen in hun kracht en bieden een alternatief. Door deelname wordt het eigen bewustzijn vergroot en ontstaat een nieuw perspectief van waaruit mensen zich ontwikkelen. In de wijk, bij vereniging of zorginstelling. We begeleiden mensen en bieden een platform om te groeien. Vaak begint iemand als deelnemer of toeschouwer en groeit deze vervolgens door in een andere rol. Doordat we mensen leren om het zelf te doen, ontstaan nieuwe rolmodellen en ambassadeurs. Steunpilaren waar je op kunt bouwen!

straattalent ontwikkelen

Voor de straat, van de straat. We bereiken individuen en groepen die voor gemeenten en organisaties soms moeilijk bereikbaar zijn. Zowel bij onze activiteiten als in projecten en (gedrags)interventies. We dagen deelnemers uit, versterken het zelfbeeld en bieden hen een alternatief. We creëren nieuwe situaties in een (emotioneel) veilige setting. Sluiten aan bij wat iemand al kan en weet. Stap-voor-stap werken we samen naar de stip op de horizon waarna de persoon zelf verder kan. Door fysiek te bewegen komen mensen ook mentaal in beweging. Anders denken is anders doen!

sport beweegt alle leeftijden

Sporten is voor iedereen!

OPRECHT BETROKKEN & maatschappelijk ACTIEF

Sporten is gezond & leuk!

Contact

E-MAIL:

info@stichtingallesvoorsport.nl

POSTADRES

De Eersteling 8
6882 RA Velp
Nederland

bezoekADRES

Buurtcentrum de Poort
Heeckerensstraat 201
6882 DA Velp
Nederland